Allmän utbildningsinfo

Här finns en kort beskrivning av olika utbildningar. Mer ingående info finns längst ner på sidan.

Centrala ledarutbildningar
HFF genomför centrala ledarutbildningar främst under perioden oktober till mars, dessa utbildningar publiceras på hemsidan. Parallellt med det samt under övrig tid är det föreningarna själva som söker tillstånd för att arrangera och genomföra egna ledarutbildningar.

Utbildare
Endast utbildade HFF-utbildare utbildar i dessa ledarutbildningar. Samtliga utbildare ska även ha genomgått HFF Grundutbildning. De utbildare som är godkända att leda respektive utbildning under året finns på HFF hemsida under blanketter och formulär. Utbildning av HFF utbildare pågår främst under perioden jan-mars.Vill du vara med? Maila en intresseanmälan till info@hallandsff.se

Aktuella interna ledarutbildningar
Spelformsutbildning - Leda laget, kopplat till aktuell spelform
Ledarutbildning i Landslagets Fotbollsskola
Inspirationsträning, kopplat till aktuell spelform
Vill din förening arrangera en intern kurs eller utbildning? Läs mer i riktlinjerna och blanketterna längre ner på sidan i mappen "Arrangera intern utbildning". Har du frågor? Kontakta malin@hallandsff.se

I samband med planering och genomförande av dessa aktiviteter är det bra om föreningen kontaktar sin SISU-konsulent för att fortsätta lärandet från kurstillfället med hjälp av lärgrupper. För mer information kontakta info@hallandsff.se

Infosida kring vad de olika tränarutbildningarna innebär och innefattar, se SvFF:s sida för tränarutbildningar

SISU Idrottsutbildarna
HFF rekommenderar även de utbildningar som genomförs av SISU Idrottsutbildarna. I föreningsutvecklingsperspektivet så är det Idrottens Föreningslära och Framtidens IF för föreningens organisationsledare. För aktivitetsledare/tränare så kan man inleda sin tränarbana med att gå den nya kursen "Grundtränarutbildning" som är idrottens basutbildning med fokus nya tränare och ledare.
Oavsett utbildning rekommenderar HFF att föreningen i samband med genomförda aktiviter kontaktar sin SISU-konsulent för att fortsätta lärandet från kurstillfället med hjälp av lärgrupper.

Styrelse
Utbildningar för organisationsledare såsom styrelseledamöter, ledamöter i kommittéer, utskott, sektioner mm. organiseras och genomförs av SISU Idrottsutbildarna.
HFF genomför dock gärna utbildning i Spelarutbildningsplanen och Fotbollens spela, lek och lär för organisationsledare.

Aktuella utbildningar, läger, kurser mm samt anmälan hittar du här.