Bestämmelser för Hallands FF:s utmärkelser

Bestämmelser för Hallands FF:s utmärkelser

Att märka
För erhållande av Hallands Fotbollförbunds utmärkelser gäller att:

 • personen i fråga skall ha varit aktiv viss tid under de senaste fem åren.
 • mellan varje utmärkelse skall minst 3 år förflyta och den föreslagne personen/föreningen skall tidigare erhållit utmärkelse av närmast lägre valör.
 • personen ej varit anställd inom förbund eller förening under den tid och för det uppdrag som ansökan gäller.
 • uppdrag i valberedning, som revisor eller lotteriföreståndare eller liknande gäller ej som underlag för ansökan av utmärkesler.
 • I förekommande fall kan spelare och ledare få räkna tid i två föreningar.
 • för person som innehaft två olika uppdrag under samma år räknas som ett år.
 • det är av största vikt att uppgifterna är exakta och så fullständiga som möjligt. Ofullständigt ifyllda ansökningar återsändes.
 • Ansökningarna för Hallands Fotbollförbunds utmärkelser skall vara Hallands Fotbollförbund info@hallandsff.se tillhanda senast 8 veckor före det att utmärkelserna skall utdelas.

Tavla

Förbundets tavla kan tilldelas förening tidigast vid 100-års jubileum. Tavla kan tilldelas högkvalificerad ledare vid vederbörande synnerligen högtidigt tillfälle. Tavlan utdelas i regel vid föreningsjubileum eller vid föreningens årsmöte.

Diplom
Förbundets diplom kan tilldelas förening tidigast vid 75-årsjubileum. Diplom kan tilldelas högkvalificerad ledare vid vederbörande synnerligen högtidigt tillfälle. Diplomet utdelas i regel föreningsjubileum eller vid föreningens årsmöte.

Fat
Förbundets fat kan tilldelas föreningen tidigast vid dess 50-årsjubileum. Fatet kan efter särskilt beslut i undantagsfall tilldelas högkvalificerad ledare vid för vederbörande synnerligen högtidligt tillfälle. Fatet utdelas i regel vid föreningsjubileum eller vid föreningens årsmöte.

Standar
Förbundets standar kan tilldelas förening tidigast vid dess 25-årsjubileum.
Ledamot av förbundsstyrelsen efter 20 år i styrelsen.
Ledamot av föreningsstyrelsen efter 25 år i styrelsen.

Standaret utdelas i regel till föreningen vid föreningsjubileum eller vid föreningens årsmöte.

Standaret utdelas i regel till ledamot vid förbundets eller föreningens årsmöte.

Förtjänstmedalj Guld
Medaljen i guld kan tilldelas den som under minst 20 år nedlagt ett arbete som förtroendevald inom distriktsförbundet, dess kommittéer eller till distriktet ansluten förening. Förtjänstmedalj i guld utdelas i regel vid föreningens årsmöte.

Förtjänstplaketten
Förtjänstplaketten kan tilldelas den som under minst 15 år nedlagt ett arbete som förtroendevald inom distriktsförbundet, dess kommittéer eller till distriktet ansluten förening. Förtjänstplaketten utdelas i regel vid föreningens årsmöte.

Förtjänstmedalj Silver
Medaljen i silver kan tilldelas den som under minst 10 år nedlagt ett arbete som förtroendevald inom distriktsförbundet, dess kommittéer eller till distriktet ansluten förening. Förtjänstmedalj i silver utdelas i regel vid föreningens årsmöte.

Förtjänsttecken för spelare
Tilldelas den som deltagit i högst två föreningar under minst 15 år och därvid årligen spelat minst 1/3 av samtliga matcher. Matcherna räknas från det år spelaren fyllt 15 år. Förtjänsttecken för spelare utdelas i regel vid föreningens årsmöte.

Förtjänsttecken för domare
Guld: Tilldelas den licensierade domare som dömt aktivt under minst 15 år.
Silver: Tilldelas den licensierade domare som dömt aktivt under minst 10 år.
Brons: Tilldelas den licensierade domare som dömt aktivt under minst 5 år.

Förtjänsttecken för domare utdelas i regel vid domarklubbens årsmöte.

Svenska Fotbollförbundets utmärkelser

Förening som ämnar ansöka om Svenska Fotbollförbundets förtjänstutmärkelser, skall iaktta följande;

 • Förslag med distriktens yttrande rörande SvFF:s Förtjänstmedalj, Förtjänsttecken i Guld och Förtjänsttecken i Silver, skall vara SvFF tillhanda senast 31 oktober (distriktsförbundet tillhanda senast den 30 september) för att beaktas inför kommande förbunds- och distriktsmöte.
 • Ansökan behandlas således av distrikten under oktober månad.
 • Svenska Fotbollförbundet handlägger ansökningarna under november månad och dess styrelse tar beslut angående utmärkelserna under december månad.

Information och ansökan för Utmärkelser från SvFF hittar du här.