Valberedningen

Valberedningen består av 1 ordförande och 4 ledamöter.

Ordförande och sammankallande

Gunilla Gustafsson, 0734337185, gilla63@hotmail.com

Övriga ledamöter

Vakant

Mats Olsson, 0705-743 743 mats.varberg@telia.com

Elisabeth Otterdahl, 070-712 80 45, elisabeth.otterdahl@outlook.com

Ulf Sjögren, 0705303224, ulf@veteranservice.se