Jämställdhet och mångfald

Här kommer information om SvFFs och HFFs arbete med jämställdhet och mångfald läggas upp.

För tillfället ligger här lite info om hur föreningen gör för att registrera asylsökande så att de kan delta i matchspel. se den bli listen till vänster,

Där ligger också lite tips och idéer kring flyktingar och ensamkommande barn.

Mer info kan du läsa om på SvFFs hemsida om socialt engagemang

Alla är olika – olika är bra

Alla är olika – olika är bra är Svenska Fotbollförbundets paraplynamn inom sociala frågor.
Alla är olika - olika är bra arbetar för att alla ska kunna vara en del av svensk fotboll. Allas rätt att vara med är en av de viktigaste byggstenarna i svensk fotbolls värdegrund. Det innebär att alla som vill spela fotboll ska känna sig välkomna, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, ålder, kön, funktionsvariationer eller sexuell läggning.
För Svenska Fotbollförbundet är det viktigt att man visar öppenhet och respekt för människors lika värde samt motverkar alla former av diskriminering och är pådrivande i arbetet för demokrati, jämställdhet och integration inom fotbollsrörelsen.
Svenska Fotbollförbundet har som uppgift att skapa förutsättningar för alla våra distrikt, alla våra föreningar och alla våra spelare att bli så bra som möjligt. Det handlar om att skapa förutsättningar för allas självklara rätt att utöva sin idrott. Det handlar inte bara om fotboll. Det är mycket större än så. Det här är vårt arv, vår historia men framförallt vår framtid.

SvFF:s Alla är olika, olika är bra