Idrottens föreningslära

Idrottens föreningslära är en kurs som SISU Idrottsutbildarna erbjuder organisationsledare i föreningar.

Kursen ger en bra inblick i färeningsläran som är av vikt för de som engagerar sig i en förening. Det ansvar som exempelvis ledamöter i styrelsen har mm.

Nu har även SISU Idrottsutbildarna tagit fram en web-baserad utbildning som heter
Introduktion föreningsledare

Den web-baserade kursen finns på SISU Idrottsutbildarnas hemsida.

Web-kursen är uppdelad i fem avsnitt som var och en kan titta på själv för att sedan träffas och diskutera innehållet och hur föreningen kan organiseras, struktureras mm.
Föreningen och demokratin
Föreningen och idén
Föreningen och verksamheten
Föreningen och engagemanget
Färeningen och administrationen