Fair Play & Respect

I konceptet FAIR PLAY & RESPECT finns att antal aktiviteter och begrepp som vi här skall beskriva. Hela konceptet handlar om att skapa en trygg och positiv tävlings- och utvecklingsmiljö. Alla inom fotbollen har ett stort ansvar att uppträda som goda förebilder. Följer du ovanstående länk kommer du till HFF hemsida och den information som finns där om Fair play & respect.

Ambassadörsutbildning

HFF genomför en 3 timmars utbildning för intresserade personer.

Fair play & respect Ambassadör

Detta blir du när du deltagit vid ovanstående utbildning. Uppdraget är att besöka matcher för att där observera klimatet vid matchen. Uppstår oönskat beteende så tar du ansvar för att bidra till att stävja detta.

Fair play matcher

Ett koncept där HFF belyser en match genom att närvara med representanter från HFF evenemangsgrupp. Matchen kryddas med inmarsch.

Föräldrautbildning

I Fotbollens Spela, Lek och lär finns diskussionsfrågor för ledare att använda vid föräldramöte.

Matchvärd

HFF rekommenderar alla föreningar att använda sig av matchvärdar vid samtliga barn- och ungdomsmatcher. Matchvärden hälsat gäster och domare välkomna till match och utgör under matchen ett stöd för domaren samt agerar vid oönskat beteende bland ledare och föräldrar/publik.

PPT-material på hemsidan

Detta är ett diskussionsmaterial riktat till föreningen för att kunna ta upp ämnet Fair play till dialog i föreningen för att skapa samsyn kring vilket klimat man vill ha i föreningen.

Välkommen till match-kort

Detta är kort med tre enkla meningar som läses upp i omklädningsrummet innan match för att påminna alla om ansvaret att respektera medspelare, motståndare, ledare, domare och reglerna

HFF Fair Play-matcher!

Hallands Fotbollförbunds styrelse sjösatte projektet Fair Play & Respect 2013. Nu ingår detta i HFF:s ordinarie verksamhet. Arbetsgruppen Fair play & respect bidrar på så vis att vi tillsammans med föreningarna genomför Fair Play-matcher. Upplägget är enkelt men snyggt. Vi har inmarsch med barn från hemmaföreningen, HFF:s Fair Play-flagga finns på plats, det delas ut leaflets om ämnet, ​lagkaptenerna håller ett kort tal om vikten av respekt för spelet, varandra och domarna samt att det finns representanter från FU och ibland även styrelsen som informerar.

Vill din förening stå som värd för en Fair Play-match? Kontakta Malin Höglin på malin@hallandsff.se eller 035-265 20 22.

Alla har lika mycket värde

Fotboll är roligt! Fotbollen förenar människor som vill känna glädje och få gemensamma upplevelser både på och utanför planen.

Därför är det så viktigt med Fair Play (rent spel) och att alla har ett respektfullt förhållningssätt till varandra – det gäller såväl spelare och domare som ledare och åskådare/föräldrar.

För att bemöta den allt mer hårdnande attityden och atmosfären kring fotbollen har Hallands Fotbollförbund tagit fram ett 5-punktsprogram för Fair Play & Respect. Ett 20-tal personer har sedan starten 2013 genomgått HFF:s utbildning och blivit Fair Play & Respect-ambassadörer till våra fotbollsarenor.

Ambassadörernas uppgift är att bidra till att upprätthålla en god stämning runt planen, samtala och ta en diskussion med personer som inte uppträder korrekt eller på ett förenligt sätt i samband med matchspel. HFF:s mål är att uppåt 175 matcher om året ska ha ambassadörer på plats för att vidmakthålla etik och god moral och verka för respektfullt uppträdande och rent spel även utanför sidlinjen.

Ambassadörens uppdrag är att fungera som problemlösare på plats och försöka reda ut eventuella missförhållanden vid ett evenemang, inte styra utan på ett lugnt vis stå upp för våra värdegrunder med människorna och fotbollens bästa för ögonen.

Genom att ha ambassadörer på plats hoppas vi kunna skapa en bättre och mer positiv stämning runt våra arenor, att de goda krafterna vinner. Vi vill skapa miljöer som utvecklar fotbollen och fotbollens aktiva och ledare.

Här nedan hittar du det material som HFF tagit fram för sitt arbete med Fair Play & Respect. "Varning för känslig läsning" är meningen att delas ut till föräldrar och ledare, fler exemplar finns att beställa på kansliet.