Dialogmöte B&U

Arbetsgruppen för barn- och ungdomsfotboll ansvarar för att genomföra dialogmöten med representanter för de halländska föreningarna.
Inbjudan, som du hittar längst ner på denna sida, vänder sig till ungdomsansvarig i föreningen eller annan person i förening som ansvarar för barn- och ungdomsfotbollen eller till ordförande eller annan styrelseledamot. Föreningen kan anmäla två personer.
Arbetsgruppens målsättning är att genomföra dialogmöten på tre olika platser under två perioder per år.

Dialogmöte BoU är ett mötesforum för att lyfta frågeställningar som berör barn- och ungdomsfotbollen. Den riktar sig till ungdomsansvarig i föreningen eller annan person i förening som ansvarar för barn- och ungdomsfotbollen eller till ordförande eller annan styrelseledamot. Föreningen kan anmäla två personer (varje deltagare anmäler dock sig själv).
Medlemmar i arbetsgruppen är Ola Nilsson som är sammankallande, Sara Gunnarsson, Martin Ekvall, Ulrika Bengtsson.

Dialogmöte Barn- och ungdomsgruppen (BoU) hösten 2020:

Vårens möten blev tyvärr inställda. Datum för höstens möte publiceras här senast i augusti.