Barnkonventionen blir lag

På RFs hemsida finns info om lagstiftningen av barnkonventionen och hur din förening kan arbeta med detta.