Årsmöte

Handlingar till respektive årsmöte ligger under årtalen nedan.

Föreningar har möjlighet att utse två ombud. Dessa skall vara röstberättigade medlemmar i föreningen. Röstning på årsmötet sker genom fullmakt.

Föreningars ombud skall till mötet medtaga ifylld och underskriven fullmakt. Fullmakten skall vara undertecknad av en av föreningens firmatecknare.

Ur ett föreningsdemokratiskt perspektiv kan det vara bra att fullmakten undertecknas av annan person än den som är utsett ombud.

En fullmakt per förening. Föreningen fördelar sina röster hur den vill mellan ombuden vilket skall anges på fullmakten.