Tävling 13-19 år

2019 infördes nationella spelregler för all barn- och ungdomsfotboll följa nedanstående länk för mer info om detta på SvFFs hemsida

Spelregler och spelformer för barn- och ungdomsfotbollen hittar du här.

Tävlingsbestämmelser (TB) öch Representationsbestämmelser (RB)

SvFF och HFF tävlingsbestämmelser och representationsbestämmelser utgör regelverk, tillsammans med tävlingsbestämmelser för barn- och ungdomsfotbollen samt SvFF spelregler för fotboll och SvFF Regler för barn- och ungdomsfotbollen.
Vi uppmanar föreningarna att säkerställa så att alla ledare kan ta del av dessa dokument. Det är föreningens ansvar att alla föreningens ledare har god kännedom om gällande bestämmelser.
Okunskap om bestämmelser fråntar inte förening eller ledare det ansvar som anges i bestämmelserna.

Spelardisponering

Föreningarna disponerar fritt sitt spelarmaterial inom ramen för åldersrekommendationerna som är riktmärken, se nästa sida, samt de sportsliga värderingarna nedan. Om ni har fler än nedan angivna antal överåriga spelare som inte har möjlighet att spela i annat lag så anmäl laget i en högre division.

HFFs rekommendation är att de överåriga spelarna är ett år äldre (vid behov kan spelarna vara två år äldre, undantaget div1). Målet är att få ihop lag och att alla i föreningen får speltid. Vid användande av överåriga rekommenderar vi att motståndarna informeras innan match.

Vid disponering av lagen skall sportsliga värderingar råda, se nedan.
Ni bör dock inte använda fler än tre (3) spelare som är äldre än rekommenderad ålder per match i spelformen 9mot9.
Ni bör dock inte använda fler än fyra (4) spelare som är äldre än rekommenderad ålder per match i spelformen 11mot11.

Punkter att lyfta fram för en positiv utvecklingsmiljö:
• Fokus på det långsiktiga lärandet.
• Utveckling av prestation.
• Fler skall spela längre.
• Alla skall få en möjlighet att utveckla sitt intresse, sin kunskap och sin passion för fotboll.
Ett flexibelt förhållningssättet för att öppna upp för alla föreningars möjligheter att få ihop lag så att alla i föreningen kan spela fotboll.

Sportsliga värderingar

Det är alltid ansvariga föreningsledare för laget som ansvarar för att sportsliga värderingar följs. Sportsliga värderingar är följande:
• Att skapa balans mellan träning och match för varje spelare = utbildning.
• Att tänka på fysisk storlek hos enskilda spelare vid laguttagning.
• Att hålla jämn standard på lagen under säsongen.
• Att vid spelarbrist i första hand fylla på med spelare från yngre lag före att använda överåriga.
Överåriga spelare används i undantagsfall och endast när dessa inte har annat/eget lag i föreningen att spela i eller att det är en nödvändighet för att få ihop fullt lag. Överåriga används inte även om motståndarna tvingtas att använda det.