Futsal

Notera särskilt att spelare ska from det kalenderår spelar fyller 15 år inneha licens för viss förening (moderförening) för att få representera densamma i bindande match.
Licensen innebär samtidigt att spelaren är försäkrad under sin futsalutövning
i enlighet med särskilt utfärdade försäkringsbestämmelser (läs mer i gällande representationsbestämmelser, RB)
Frimånaden för futsal infaller 1-31 augusti.
Alla föreningar som ställer upp i Futsal-DM ska i Svenska FF:s FOGIS "Futsal-licensiera" sina spelare enligt ovan. För ytterligare information se "Representationsbestämelserna för futsal" på nedanstående länk eller kontakta Licens- och Övergångsgruppen i Stockholm på 08-7359570.