Veingecupen

Arrangerande Förening: Genevad-Veinge IF
Tävlingens namn: Veingecupen
Tävlingens startdatum 2021-01-29
Tävlingens slutdatum 2021-02-07
Aktuella kategori: Pojk 15-19år,Pojk 13-14år,Pojk10-12år,Pojk 8-9år,Pojk 6-7år
Aktuell ålder för pojkar/herrar: 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
Effektiv eller rullande speltid?: Rullande speltid används Antal perioder/halvlekar: 1 Timeout eller ej?:
Timeout används ej Antal ackumulerande frisparkar?: 3 -11min Speltid minuter/period halvlek: 10,12
Ange vilket golvunderlag som tävlingens spelas på: Inomhus gymnastikhallsgolv
Aktuell tävlingsform: Cup,Poolspel
Ange totalt antal lag som kan delta: 130
Beskriv kort tävlingens upplägg, organisation och genomförande, om det är förändringar från föregående år.: Inga förändringar sedan senaste tio åren

Kontaktperson: Ola Carlsson
Kontaktpersons e-post adress: ola.c71@gmail.com Kontaktpersons mobilnummer: 0703646554
Föreningens e-post adress: genevadveingeif@hotmail.com
Ange 3 person som ingår i tävlingsjuryn: Ola Carlsson Kerstin H Karlsson Annelie Pettersson Intyg av föreningens ansvar vid arrangemang: Föreningen intygar att man är medveten om sitt ansvar vid arrangemang