Tölöcupen

Arrangerande Förening: TÖLÖ IF
Tävlingens namn: Tölöcupen
Tävlingens startdatum 2021-08-14
Tävlingens slutdatum 2021-08-15
Aktuella kategorier: Flick 10-12år,Flick 8-9år,Flick 6-7år,Pojk 10-12år,Pojk 8-9år,Pojk 6-7år Aktuell åldersgrupp för flickor/damer: 6,7,8,9,10,11,12
Aktuell åldersgrupp för pojkar/herrar: 6,7,9,10,11,12
Aktuella spelformer: 3v3, 4 perioder,5v5, 3 perioder,7v7, 3 perioder Speltid minuter/period i spelformen 3v3: 3 minuter/period Speltid minuter/period i spelformen 5v5: 10 minuter/period Speltid minuter/period i spelformen 7v7: 15 minuter/period Speltid minuter/period i spelformen 9v9:
Speltid minuter/halvlek i spelformen 11v11:
Aktuell tävlingsform: Cup
Antal lag, totalt, som kan delta: 200
Beskriv kort tävlingens upplägg, organisation och genomförande vid förändring från föregående år: Tölöcupen spelas enligt SvFFs nationella spelformer för barn- och ungdomsfotboll. Samtliga ledare som coachar lag från Halland skall ha genomgått kursen Grönt kort – Leda laget. Det blir 3–4 matcher per lag. Allt spel sker under en dag och alla spelare får medalj.
Organisation och genomförande sker på samma sätt som det var tänkt föregående år.
Namn på kontaktperson: Tomas Bäckander
E-post adress kontaktperson: foreningsutvecklare@toloif.se Kontaktpersons telefon-, el. mobilnummer: 073 - 734 80 50 Föreningens e-post adress: kansli@toloif.se Tävlingsjury, ange 3 namn som ingår i tävlingsjuryn: Anna Björkner Petra Lafqvist Johannes Axelsson Intyg om föreningens ansvar vid arrangemang: Föreningen är medveten om ansvaret vid arrangemang av egen tävling