Smens Eric Minnescup

Arrangerande Förening: Vinbergs IF
Tävlingens namn: Smens Eric Minnescup
Tävlingens startdatum 2021-04-10
Tävlingens slutdatum 2021-04-11
Aktuella kategorier: Flick 10-12år,Pojk 10-12år
Aktuell åldersgrupp för flickor/damer: 10
Aktuell åldersgrupp för pojkar/herrar: 10
Aktuella spelformer: 7v7, 3 perioder
Speltid minuter/period i spelformen 3v3:
Speltid minuter/period i spelformen 5v5:
Speltid minuter/period i spelformen 7v7: 10
Speltid minuter/period i spelformen 9v9:
Speltid minuter/halvlek i spelformen 11v11:
Aktuell tävlingsform: Cup
Antal lag, totalt, som kan delta: 24
Beskriv kort tävlingens upplägg, organisation och genomförande vid förändring från föregående år: Samma som 2019. 2020 blev cupen inställd pga covid-19.
Namn på kontaktperson: Tommy Svensson
E-post adress kontaktperson: tommy.vinberg@telia.com Kontaktpersons telefon-, el. mobilnummer: 0725919550 Föreningens e-post adress: vinbergsif@hotmail.com Tävlingsjury, ange 3 namn som ingår i tävlingsjuryn: Niklas Engholm Tina Vernersson Joel Holm Intyg om föreningens ansvar vid arrangemang: Föreningen är medveten om ansvaret vid arrangemang av egen tävling