SIF Cupen

Arrangerande Förening: Stafsinge IF
Tävlingens namn: SIF Cupen 2020

Tävlingens startdatum 2020-08-29
Tävlingens slutdatum 2020-08-30
Aktuella kategorier: Flick 10-12år,Flick 8-9år,Pojk 10-12år,Pojk 8-9år
Aktuell åldersgrupp för flickor/damer: 8,9,10,11,12
Aktuell åldersgrupp för pojkar/herrar: 8,9,10,11,12
Aktuella spelformer: 5v5, 3 perioder,7v7, 3 perioder Speltid minuter/period i spelformen 3v3:
Speltid minuter/period i spelformen 5v5: 3x9 minuter Speltid minuter/period i spelformen 7v7: 3x9 minuter Speltid minuter/period i spelformen 9v9:
Speltid minuter/halvlek i spelformen 11v11:
Aktuell tävlingsform: Cup
Antal lag, totalt, som kan delta: 68

Beskriv kort tävlingens upplägg, organisation och genomförande vid förändring från föregående år: Speltid 3*9 minuter istället.

På pojksidan har vi gjort reana åldersgrupper pga dessa grupperna fylldes lättast förra året.

Kontaktperson: Annika Bengtsson Gräns
E-post adress kontaktperson: anbe3333@gmail.com
Kontaktpersons telefon-, el. mobilnummer: 070-69 49 321
Namn på föreningens firmatecknare: Rolf Johansson E-post adress firmatecknare: rolf.johansson.fbg@telia.com Föreningens e-post adress: stafsingeif@telia.com Tävlingsjury, ange 3 namn som ingår i tävlingsjuryn: Annelie Gustafsson Sandra Ström Rosanna Högberg Annika Bengtsson Gräns Linda Hall Intyg om föreningens ansvar vid arrangemang: Föreningen är medveten om ansvaret vid arrangemang av egen tävling