PicNic-bollen

Arrangerande Förening: Kungsbacka IF
Tävlingens namn: PicNic-bollen
Tävlingens startdatum: 2020-08-22
Tävlingens slutdatum:   2020-08-22
Aktuella kategorier: Pojk 6-7år
Aktuell åldersgrupp för flickor/damer: 6,7
Aktuell åldersgrupp för pojkar/herrar: 6,7
Aktuella spelformer: 3v3, 4 perioder Speltid minuter/period i spelformen 3v3: 3 min Speltid minuter/period i spelformen 5v5:
Speltid minuter/period i spelformen 7v7:
Speltid minuter/period i spelformen 9v9:
Speltid minuter/halvlek i spelformen 11v11:
Aktuell tävlingsform: Poolspel
Antal lag, totalt, som kan delta: 60

Beskriv kort tävlingens upplägg, organisation och genomförande vid förändring från föregående år: Matchsspel för de allra yngsta på 3v3-planer. Samma upplägg som de senaste åren.

Namn på kontaktperson: Johan Ronner

E-post adress kontaktperson: soderjohan@hotmail.com Kontaktpersons telefon-, el. mobilnummer: 0731502959
Föreningens e-post adress: info@kungsbackaif.se
Tävlingsjury, ange 3 namn som ingår i tävlingsjuryn: Johan Ronner Johan Gustavsson Camilla Hult Intyg om föreningens ansvar vid arrangemang: Föreningen är medveten om ansvaret vid arrangemang av egen tävling