Pic-Nic Bollen

Arrangerande Förening: Kungsbacka IF
Tävlingens namn: Pic-Nic Bollen
Tävlingens startdatum 2021-08-21
Tävlingens slutdatum 2021-08-21
Aktuella kategorier: Flick 6-7år,Pojk 6-7år
Aktuell åldersgrupp för flickor/damer: 6,7
Aktuell åldersgrupp för pojkar/herrar: 6,7
Aktuella spelformer: 3v3, 4 perioder
Speltid minuter/period i spelformen 3v3: 3 minuter Speltid minuter/period i spelformen 5v5: Aktuell tävlingsform: Poolspel
Antal lag, totalt, som kan delta: 60
Beskriv kort tävlingens upplägg, organisation och genomförande vid förändring från föregående år: Matchs spel för de allra yngsta på 3v3-planer. Samma upplägg som de senaste åren.
Namn på kontaktperson: Mikael Schött
E-post adress kontaktperson: miklobear@gmail.com Kontaktpersons telefon-, el. mobilnummer: +46738622537
Föreningens e-post adress: info@kungsbackaif.se
Tävlingsjury, ange 3 namn som ingår i tävlingsjuryn: Mikael Schött Johan Brandén Anders Martinsson Intyg om föreningens ansvar vid arrangemang: Föreningen är medveten om ansvaret vid arrangemang av egen tävling