Lerkilscupen

Arrangerande Förening: Lerkils if
Tävlingens namn: Lerkilscupen 2021
Tävlingens startdatum 2021-09-18
Tävlingens slutdatum 2021-09-19
Aktuella kategorier: Flick 10-12år,Flick 8-9år,Pojk 10-12år,Pojk 8-9år
Aktuell åldersgrupp för flickor/damer: 7,8,9,10,11,12
Aktuell åldersgrupp för pojkar/herrar: 7,8,9,10,11,12
Aktuella spelformer: 3v3, 4 perioder,5v5, 3 perioder,7v7, 3 perioder Speltid minuter/period i spelformen 3v3: 3/4 Speltid minuter/period i spelformen 5v5: 8/3 Speltid minuter/period i spelformen 7v7: 8/3 Speltid minuter/period i spelformen 9v9:

Speltid minuter/halvlek i spelformen 11v11:
Aktuell tävlingsform: Poolspel
Antal lag, totalt, som kan delta: 100

Beskriv kort tävlingens upplägg, organisation och genomförande vid förändring från föregående år: Inga förändringar mot tidigare Lerkilscuper Namn på kontaktperson: Håkan Ågren E-post adress kontaktperson: Lerkils.if@telia.com Kontaktpersons telefon-, el. mobilnummer: 0760833812 Föreningens e-post adress: Lerkils.if@telia.com Tävlingsjury, ange 3 namn som ingår i tävlingsjuryn: Mats Johansson Matilda Culjak Håkan Ågren Intyg om föreningens ansvar vid arrangemang: Föreningen är medveten om ansvaret vid arrangemang av egen tävling