Lerkilscupen 2020

Arrangerande Förening: Lerkils IF

Tävlingens namn: Lerkilscupen 2020

Tävlingens startdatum:2020-06-13
Tävlingens slutdatum: 2020-06-14
Aktuella kategorier: Flick 10-12år,Flick 8-9år,Pojk 10-12år,Pojk 8-9år
Aktuell åldersgrupp för flickor/damer: 7,8,9,10,11,12
Aktuell åldersgrupp för pojkar/herrar: 7,8,9,10,11,12
Aktuella spelformer: 3v3, 4 perioder,
5v5, 3 perioder,
7v7, 3 perioder Speltid minuter/period i spelformen 3v3:
3/4 Speltid minuter/period i spelformen 5v5: 12/2
Speltid minuter/period i spelformen 7v7: 12/2 Speltid minuter/period i spelformen 9v9:

Speltid minuter/halvlek i spelformen 11v11:

Bocka i aktuell tävlingsform: Poolspel

Antal lag, totalt, som kan delta: 120
Beskriv kort tävlingens upplägg, organisation och genomförande vid förändring från föregående år: Likt tidigare år.

Namn på kontaktperson: Håkan Ågren

E-post adress kontaktperson: Lerkils.if@telia.com
Kontaktpersons telefon-, el. mobilnummer: 0760833812
Föreningens e-post adress: Lerkils.if@telia.com
Tävlingsjury, ange 3 namn som ingår i tävlingsjuryn: Mats Johansson Matilda Culjak Håkan Ågren

Intyg om föreningens ansvar vid arrangemang: Föreningen är medveten om ansvaret vid arrangemang av egen tävling