Läjets sommarcup 2020

Arrangerande Förening: Träslövsläge IF
Tävlingens namn: Läjets sommarcup 2020
Tävlingens startdatum: 2020-07-31
Tävlingens slutdatum 2020-08-02 Bocka i
Aktuella kategorier: Pojk 13-14år
Aktuella spelformer: 9v9, 3 perioder Speltid
Speltid minuter/period i spelformen 9v9: 2 x 25
Aktuell tävlingsform: Cup
Antal lag, totalt, som kan delta: 10

Beskriv kort tävlingens upplägg, organisation och genomförande vid förändring från föregående år: 10 lag från varberg med omnejd som delas i 2 grupper.
Alla möter alla i gruppen. Matcherna spelas på lagens hemmaarenor.
Man får 2 hemmamatcher per lag. 1 an & 2 an från respektive grupp går vidare till semifinal och sedemera final.
Matcherna spelas likt seriespelet utan publik.

Namn på kontaktperson: Pär Börjesson
E-post adress kontaktperson: par@etikhus.se Kontaktpersons telefon-, el. mobilnummer: 0733-625430
Föreningens e-post adress: info@tlif.se Tävlingsjury, ange 3 namn som ingår i tävlingsjuryn: Pär Börjesson Lars Rödjer Torbjörn Grimslätt Intyg om föreningens ansvar vid arrangemang: