Höstcupen

Arrangerande Förening: Kullavik IF/Onsala BK
Tävlingens namn: Höstcupen

Tävlingens startdatum2021-10-02
Tävlingens slutdatum 2021-10-31
Aktuella kategorier: Flick 13-14år,Flick 10-12år,Flick 8-9år,Pojk 13-14år,Pojk 10-12år,Pojk 8-9år
Aktuell åldersgrupp för flickor/damer: 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,19
Aktuell åldersgrupp för pojkar/herrar: 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,19
Aktuella spelformer: 3v3, 4 perioder,5v5, 3 perioder,7v7, 3 perioder,9v9, 3 perioder,11v11, 2 halvlekar Speltid minuter/period i spelformen 3v3: 4*3 min Speltid minuter/period i spelformen 5v5: 2*15 Speltid minuter/period i spelformen 7v7: 2*20 Speltid minuter/period i spelformen 9v9: 2*20 resp 2'25 Speltid minuter/halvlek i spelformen 11v11: 2*25
Aktuell tävlingsform: Cup,Poolspel Antal lag, totalt, som kan delta: 200

Beskriv kort tävlingens upplägg, organisation och genomförande vid förändring från föregående år: Inte i någon viktig del ändrat mot tidigare år

Namn på kontaktperson: Jan Pettersson E-post adress kontaktperson: janne@kullavikif.se Kontaktpersons telefon-, el. mobilnummer: 0702263304
Tävlingsjury, ange 3 namn som ingår i tävlingsjuryn: Jan Pettersson Peter Berggren Lars Juviken Intyg om föreningens ansvar vid arrangemang: Föreningen är medveten om ansvaret vid arrangemang av egen tävling