Getingecupen 2021

Arrangerande Förening: Getinge IF
Tävlingens namn: GetingeCupen 2021
Tävlingens startdatum 2021-01-23
Tävlingens slutdatum 2021-02-14
Aktuella kategori: Flick 13-14år,Flick 10-12år,Flick 8-9år,Flick 6-7år,Pojk 13-14år,Pojk10-12år,Pojk 8-9år,Pojk 6-7år
Aktuell ålder för flickor/damer: 7,8,9,10,11,12,13,14
Aktuell ålder för pojkar/herrar: 7,8,9,10,11,12,13,14
Effektiv eller rullande speltid?: Rullande speltid används Antal perioder/halvlekar: 1 Timeout eller ej?: Timeout används ej Antal ackumulerande frisparkar?: 4 12-15min Speltid minuter/period halvlek: 12 Ange vilket golvunderlag som tävlingens spelas på: Plastmatta Aktuell tävlingsform: Cup,Poolspel Ange totalt antal lag som kan delta: 250 Beskriv kort tävlingens upplägg, organisation och genomförande, om det är förändringar från föregående år.: Samma som Getingecupen 2020 med undantag för åldersklass P och F 7-8. Där kommer poolspelet spelas med sarg
Kontaktperson: Krister Nilsson
Kontaktpersons e-post adress: ungdom@getingeif.se Kontaktpersons mobilnummer: 0703266744 Föreningens e-post adress: info@getingeif.se Ange 3 person som ingår i tävlingsjuryn: Jacob Andersson, Krister Nilsson och Maria Bergstrand Intyg av föreningens ansvar vid arrangemang: Föreningen intygar att man är medveten om sitt ansvar vid arrangemang