Fotbollskul

Arrangerande Förening: Knäreds IK
Tävlingens namn: Fotbollskul
Tävlingens startdatum 2021-08-28
Tävlingens slutdatum 2021-08-28
aktuella kategorier: Flick 10-12år,Flick 8-9år,Flick 6-7år,Pojk 10-12år,Pojk 8-9år,Pojk 6-7år Aktuell åldersgrupp för flickor/damer: 6,7,8,9,10,11
Aktuell åldersgrupp för pojkar/herrar: 6,7,8,9,10,11
Aktuella spelformer: 3v3, 4 perioder,5v5, 3 perioder,7v7, 3 perioder
Speltid minuter/period i spelformen 3v3: 3x4 Speltid minuter/period i spelformen 5v5: 2x10 Speltid minuter/period i spelformen 7v7: 2x12 Speltid minuter/period i spelformen 9v9:
Speltid minuter/halvlek i spelformen 11v11:
Aktuell tävlingsform: Cup
Antal lag, totalt, som kan delta: 30
Beskriv kort tävlingens upplägg, organisation och genomförande vid förändring från föregående år: Inga ändringar Namn på kontaktperson: Martin Ahlström E-post adress kontaktperson: martin@sunnedamm.se Kontaktpersons telefon-, el. mobilnummer: +46707928258 Föreningens e-post adress: birgitta.sv@telia.com Tävlingsjury, ange 3 namn som ingår i tävlingsjuryn: Sven-Inge Svensson Nathalie Ekberg Lina Josefsson Intyg om föreningens ansvar vid arrangemang: Föreningen är medveten om ansvaret vid arrangemang av egen tävling