Fotbollskul

Tävlingens namn: Fotbollskul

Tävlingens startdatum 2020-08-29
Tävlingens slutdatum 2020-08-29
Aktuell åldersgrupp för flickor/damer: 6,7,8,9,10
Aktuella spelformer: 3v3, 4 perioder,5v5, 3 perioder,7v7, 3 perioder
Speltid minuter/period i spelformen 3v3: 3x4 Speltid minuter/period i spelformen 5v5: 3x10 Speltid minuter/period i spelformen 7v7: 3x12 Speltid minuter/period i spelformen 9v9:
Aktuell tävlingsform: Cup
Antal lag, totalt, som kan delta: 30

Beskriv kort tävlingens upplägg, organisation och genomförande vid förändring från föregående år: Cupen arrangerades förra året och är likadan detta året.

Namn på kontaktperson: Martin Ahlström

E-post adress kontaktperson: martin@sunnedamm.se
Kontaktpersons telefon-, el. mobilnummer: 0707928258 
Föreningens e-post adress: birgitta.sv@telia.com
Tävlingsjury, ange 3 namn som ingår i tävlingsjuryn: Natalie Norrman, Frida Jönsson, Oskar Karlsson
Intyg om föreningens ansvar vid arrangemang: Föreningen är medveten om ansvaret vid arrangemang av egen tävling