Cup Halmstad

Arrangerande Förening: Snöstorp Nyhem FF
Tävlingens namn: Cup Halmstad
Tävlingens startdatum 2021-05-13
Tävlingens slutdatum 2021-05-16
Aktuella kategorier: Flick 15-19år,Flick 13-14år,Flick 10-12år,Flick 8-9år,Flick 6-7år,
Pojk 15-19år,Pojk 13-14år,Pojk 10-12år,Pojk 8-9år,Pojk 6-7år
Aktuell åldersgrupp för flickor/damer: 6,7,9,11,12,13,14,15
Aktuell åldersgrupp för pojkar/herrar: 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
Aktuella spelformer: 3v3, 4 perioder,5v5, 3 perioder,7v7, 3 perioder,9v9, 3 perioder,11v11, 2 halvlekar
Speltid minuter/period i spelformen 3v3: 4 Speltid minuter/period i spelformen 5v5: 8 Speltid minuter/period i spelformen 7v7: 11 Speltid minuter/period i spelformen 9v9: 11 Speltid minuter/halvlek i spelformen 11v11: 15
Aktuell tävlingsform: Cup,Poolspel
Antal lag, totalt, som kan delta: 224
Beskriv kort tävlingens upplägg, organisation och genomförande vid förändring från föregående år: I spelformerna 3v3 och 5v5 spelas poolspel med 3 matcher I spelformen 7v7 spelas poolspel med 3 matcher + en 4:e match I spelformen 9v9 spelas gruppspel med 3 matcher och sedan A och B-slutspel.
I spelformen 11v11 spelas gruppspel med 3 matcher och sedan A och B-slutspel.
Vi har öppnat upp för F15- klass för årets cup.
Namn på kontaktperson: Tobias Wellerfors E-post adress kontaktperson: tobbe@snff.se Kontaktpersons telefon-, el. mobilnummer: 0765-353514
Tävlingsjury, ange 3 namn som ingår i tävlingsjuryn: Tobias Wellerfors Martin Örmgård Magnus Svensson Intyg om föreningens ansvar vid arrangemang: Föreningen är medveten om ansvaret vid arrangemang av egen tävling