Åsacupen 2021

Arrangerande Förening: Åsa IF
Tävlingens namn: Åsacupen 2021
Tävlingens startdatum 2021-07-02
Tävlingens slutdatum 2021-07-04
Aktuella kategorier: Flick 13-14år,Flick 10-12år,Flick 8-9år,Pojk 13-14år,Pojk 10-12år,Pojk 8-9år
Aktuell åldersgrupp för flickor/damer: 8,9,10,11,12,13
Aktuell åldersgrupp för pojkar/herrar: 8,9,10,11,12,13
Aktuella spelformer: 5v5, 3 perioder,7v7, 3 perioder,9v9, 3 perioder Speltid minuter/period i spelformen 3v3:
Speltid minuter/period i spelformen 5v5: 3*8 Speltid minuter/period i spelformen 7v7: 3*8 Speltid minuter/period i spelformen 9v9: 3*12 Speltid minuter/halvlek i spelformen 11v11:
Aktuell tävlingsform: Cup,Poolspel Antal lag, totalt, som kan delta: 300
Beskriv kort tävlingens upplägg, organisation och genomförande vid förändring från föregående år: Cupspel för 13-åringar.
Övriga poolspel.
Namn på kontaktperson: Mikael Hentilä
E-post adress kontaktperson: kansli@asaif.com Kontaktpersons telefon-, el. mobilnummer: 0739864309
Föreningens e-post adress: kansli@asaif.com
Tävlingsjury, ange 3 namn som ingår i tävlingsjuryn: Mikael Hentilä 0739864309 Johan Hagman 0727217720 Lina Hagman 0738317720 Intyg om föreningens ansvar vid arrangemang: Föreningen är medveten om ansvaret vid arrangemang av egen tävling