HFF INFO

HFF jobbar för fotbollens bästa

Hallands Fotbollförbund tillhör landets ledande distriktsförbund i svensk fotboll.

HFF präglas av öppenhet, drivs i demokratisk ordning och styrs av stadgar som beslutas på årsmöten. Förbundets uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets fotboll med värdegrunder som ger alla rätten att vara med, kompetens, trovärdighet och engagemang. HFF:s uppgift är att främja fotbollsintresset och stärka, utveckla och administrera fotbollen i Halland.

Verksamheten är indelad i två kommittéer, tävling och utveckling, med underliggande arbetsgrupper samt disciplinnämnd som administrerar disciplinärenden.

Hallands Fotbollförbund ansvarar och administrerar tävlingsverksamhet för seniorer och ungdomar (från 10 år och äldre), liksom bland annat utbildningar, domarverksamhet, föreningsutveckling och vissa evenemang, som till exempel DM, Futsal, landskamper.

HFF samverkar med Hallands Idrottsförbund, SISU-idrottsutbildarna och andra specialförbund.

Årsmöte hålls i februari. Representantskapsmötet sker i november/december och har som uppgift att bland annat behandla tävlingsfrågor, besluta om serieindelning och fastställa distriktsserierna.