Uteblivet domararvode

Föreningen är skyldig att betala domarens ersättning inom 14 kalenderdagar efter spelad match. Om domaren inte fått ersättningen inom utsatt tid ska domaren kontakta föreningen och påtala detta. Är betalning inte genomförd inom tre dagar efter detta så kontaktas Hallands Fotbollförbund genom detta formulär.

Var noga med att fylla i samtliga uppgifter på ett korrekt sätt. Detta för att underlätta och påskynda utbetalningen från föreningen alternativt från Hallands Fotbollförbund i de fall som detta blir nödvändigt.