Löptest

Löptest för distriktsdomare

Anmälan till löptest

Löptestet utgörs av två delar:

Den första delen är ett sprinttest, där domaren skall sprinta 40 meter på en viss tid (se tabell nedan) sex gånger.

  • Domaren har tillåtelse att vila 90 sekunder mellan varje sprint.
  • Domaren startar inte sprinten från stillastående, utan skall börja springa 1.5 m före startstrecket där tidtagningen tickar igång.
  • Domaren underkänns om denne vid en eller flera av sprintarna misslyckas med att avverka de 40 m på rätt tid.

Den andra delen är ett intervalltest, där domaren skall springa 12 varv (10 varv är dock godkänt) runt en 400 meter lång löparbana. När vädret inte tillåter löpning utomhus genomförs testet på en 200 meters löparbana inomhus; domaren skall då springa 24 varv (20 varv är dock godkänt). Löptestet kan även genomföras på en fotbollsplan.

  • För domare som är klassificerade Division 5 Herr och uppåt gäller följande:

Varje varv skall springas enligt följande: 75 m löpning, 25 m gång. Detta ska upprepas 4 ggr/varv

  • För domare som är klassificerade Division 6 Herr och nedåt gäller följande:

Varje varv skall springas enligt följande: 150 m löpning, 50 m gång. Detta ska upprepas 2 ggr/varv

  • Varje sträcka löpning respektive gång skall avverkas på en viss tid (se tabell nedan).
  • Om domaren vid ett tillfälle misslyckas med att avverka en sträcka på rätt tid, erhåller han eller hon en varning.
  • Om domaren vid fler än ett tillfälle misslyckas med att avverka en sträcka på rätt tid, blir domaren underkänd.

Tider

  • DOMARE

Kategori/sträcka 75 m löpning 25 m gång 40 m sprint

SVFF:

Allsvenskan 15 sek 18 sek 6,0 sek

Superettan 15 sek 18 sek 6,0 sek

Division 1 Herr 15 sek 18 sek 6,0 sek

Division 2 Herr 15 sek 20 sek 6,1 sek

Division 3 Herr 15 sek 20 sek 6,1 sek

Damallsvenskan 17 sek 20 sek 6,4 sek

Elitettan 17 sek 20 sek 6,4 sek

Division 1 Dam 17 sek 22 sek 6,5 sek

HFF:

Division 4-5 Herr 17 sek 20 sek 6,4 sek

Division 2 Dam 17 sek 22 sek 6,5 sek

Kategori/sträcka 150 m löpning 50 m gång 40 m sprint

Division 6 Herr/3 Dam 35 sek 45 sek 6,8 sek

Övriga senior* 45 sek 45 sek 8,5 sek

*14 upprepningar

Ungdomsdomare* 50 sek 50 sek

*10 upprepningar

  • ASSISTERANDE DOMARE

Kategori/sträcka 150 m löpning 50 m gång 40 m sprint

SVFF:

Division 2-3 Herr 35 sek 45 sek 6,8 sek

HFF:

Division 4-5 Herr/2 Dam 45 sek 45 sek 8,5 sek