Handboken för domare

Handboken för domare är framtagen för att underlätta för domarna som utbildas och dömer för Hallands Fotbollförbund.

Handboken är tänkt som en guide/lathund som domaren kan använda under säsongen. Denna handbok ersätter inte på något sätt den information som finns i regelverket och på HFF hemsida angående domare eller tävling, utan är tänkt som en hjälp för att snabbt kunna hitta en kort förklaring av olika begrepp och var man hittar mer information om dessa begrepp.

Vi reserverar oss för eventuella ändringar som kan ske efter att detta skrivs. Denna handbok uppdateras kontinuerligt. Den version som finns på hemsidan är den senast uppdaterade.

Aktuella uppgifter och det som ytterst gäller står på HFFs hemsida www.svenskfotboll.se/halland alternativt på SvFFs hemsida.

Varje domare ansvarar för att hen har kännedom om den information som gäller generellt och för de tävlingar som domaren dömer i samt att regelverket följs.

Gällande tävlingsbestämmelser i sin helhet anges i tävlingsbestämmelser (TB), representationsbestämmelser (RB) och i spelregler för fotboll/barn- och ungdomsfotboll samt i vissa tävlingar även tävlingsföreskrifter och inbjudan.