Domartillsättare akuta återbud

Vid akuta återbud eller om domaren inte dyker upp till match, kontakta domartillsättaren för akuta återbud:

Norra Halland (Kungsbacka och Varberg):

Bengt Alderin, 0705-43 45 19

Södra Halland (Falkenberg, Halmstad, Hyltebruk och Laholm):

Rudolf Iles, 0722-30 78 23