Domarutbildningar

Här kommer information rörande de domarutbildningar Hallands Fotbollförbund erbjuder.

Om föreningen vill utbilda hela lag som en del i sin spelarutbildning är det "SUP Regler" som ska bokas. Innehållet är då inriktat mot spelarnas frågor utifrån regler i den spelform laget spelar i.
De som ska gå domarutbildning ska vilja döma fotboll och ha möjlighet att faktiskt få döma.
HFF erbjuder en kurs för domare som ska döma spelformerna 3mot3, 5mot5 samt 7mot7. Den kursen heter Barndomarutbildning.
HFF erbjuder en kurs för domare som ska döma spelformen 9mot9. Den kursen heter Ungdomsdomarutbildning. Det är önskvärt att deltagarna först gått Barndomarutbildning och dömt ett eller två år i föreningen.
Kurserna leds av en godkänd HFF-utbildare.
HFF erbjuder sedan en kurs för domare som ska döma distriktsfotboll i spelformen 11mot11. Den kursen heter Steg 1.
Vissa föreningar har en coach, värd eller fadder som tar hand om domaren vid matcherna för att finnas som ett stöd. På Fotbollsportalen finns material för föreningens domarcoach. HFF rekommenderar att föreningen utser Matchvärd.
När domaren dömt i föreningen 2–4 år önskar vi att föreningen rekommenderar domaren att gå en grundkurs för distriktsdomare, Steg 1. Även om spelaren fortfarande spelar fotboll.

SUP Regler Seniorlag
Om föreningen vill utbilda hela eller delar av sin seniortrupp är det "SUP Regler Senior" som ska bokas. Denna information är ca 60-90 minuter och kan hållas i samband med en träning eller annan samling.
Innehållet är då inriktat mot regelnyheter och att få förståelse för matchledarens roll i samband med match.
Utbildningen leds av godkänd HFF-utbildare eller legitimerad distriktsdomare.

SUP Regler 11mot11
Om föreningen vill utbilda hela ungdomslag i åldern 15 år och uppåt är det "SUP Regler 11mot11" som ska bokas. Denna information är ca 60-90 minuter och kan hållas i samband med en träning eller annan samling.
Innehållet är då inriktat mot spelarnas frågor utifrån regler i spelformen 11mot11, regelnyheter och att få förståelse för matchledarens roll i samband med match. I samband med detta kommer de deltagare som är intresserade av att döma matcher att få information om kommande Barn- och ungdomsdomarutbildningar alt. Steg 1.
Utbildningen leds av godkänd HFF-utbildare eller legitimerad distriktsdomare.

SUP Regler 9mot9
Om föreningen vill utbilda hela ungdomslag i åldern 13-14 år är det "SUP Regler 9mot9" som ska bokas. Denna information är ca 60-90 minuter och kan hållas i samband med en träning eller annan samling.
Innehållet är då inriktat mot spelarnas frågor utifrån regler i spelformen 9mot9, regelnyheter och att få förståelse för matchledarens roll i samband med match.
I samband med detta kommer de deltagare som är intresserade av att döma matcher att få information om kommande Barndomarutbildningar för att döma 3mot3/5mot5/7mot7.
Utbildningen leds av godkänd HFF utbildare.

SUP Regler 7mot7
Om föreningen vill utbilda hela ungdomslag i åldern 10-12 år är det "SUP Regler 7mot7" som ska bokas. Denna information är ca 60-90 minuter och kan hållas i samband med en träning eller annan samling.
Innehållet är då inriktat mot spelarnas frågor utifrån regler i spelformen 7mot7, regelnyheter och att få förståelse för matchledarens roll i samband med match.
I samband med detta kommer de deltagare som är intresserade av att döma matcher att få information om kommande Barndomarutbildning för att döma 3mot3/5mot5.
Utbildningen leds av godkänd HFF-utbildare.

SUP Regler 5mot5
Om föreningen vill utbilda hela ungdomslag i åldern 8-9 år är det "SUP Regler 5mot5" som ska bokas. Denna information är ca 60-90 minuter och kan hållas i samband med en träning eller annan samling.
Innehållet är då inriktat mot spelarnas frågor utifrån regler i spelformen 5mot5, regelnyheter och att få förståelse för matchledarens roll i samband med match.
Utbildningen leds av godkänd HFF-utbildare.

Barndomarutbildning
Kursen för de som ska döma 5mot5- och 7mot7-matcher är ca 3h, varav minst en timme är praktik. Den heter Barndomarutbildning.
Material som ingår är kod till utbildningsmaterial på Fotbollsportalen samt Spelregler för Barn- och Ungdomsfotboll och ett digitalt domarkort. Denna kostnad står föreningen för, för respektive deltagare (ca 200 kronor).
Deltagaren skall medta en visselpipa till utbildningen. Denna anskaffas av föreningen eller deltagaren.
Praktiken kan genomföras på till exempel en skolplan, en gräs- eller grusyta, en fotbollsplan eller i en idrottshall. Deltagare behöver inte vara ombytta. Tips! Är det ett lag som tränar kan dessa användas som övningstrupp.
Utbildningen leds av godkänd HFF-utbildare. Kursen genomförs som internutbildning i en förening med plats för andra föreningars medlemmar.

Ungdomsdomarutbildning
Kursen för de som ska döma 9mot9 i föreningen är ca 6h. Den heter Ungdomsdomarutbildning.
Material som ingår är kod till utbildningsmaterial på Fotbollsportalen samt Spelregler för Barn- och Ungdomsfotboll och ett digitalt domarkort. Denna kostnad står föreningen för, för respektive deltagare (ca 200 kronor).
Deltagaren skall medta en visselpipa till utbildningen. Denna anskaffas av föreningen eller deltagaren.
Minst en timme av utbildningen ska vara praktik ute och deltagarna ska vara ombytta.
Praktiken kan genomföras på till exempel en skolplan, en gräs- eller grusyta, en fotbollsplan eller i en idrottshall. Tips! Är det ett lag som tränar kan dessa användas som övningstrupp.
Utbildningen leds av HFF:s distriktsinstruktör.
Utbildningen genomförs som centrala utbildningar spridda i Halland. Datum och platser kommer att finnas på HFF hemsida/Anmälningar utbildningar/Domare.

Distriktsdomarutbildning – Steg 1
Kursen för de som ska döma 11mot11 för HFF är 15h och uppdelad i 5 moduler, löptest samt regelprov. Den heter "Steg 1". Material som ingår är pipa, kod till utbildningsmaterial på Fotbollsportalen samt Spelregler för fotboll och ett digitalt domarkort (ca 500 kronor).
En del av utbildningen ska vara praktik ute och deltagarna ska vara ombytta.
Praktiken kan genomföras på till exempel en skolplan, en gräs- eller grusyta, en fotbollsplan eller i en idrottshall. Tips! Är det ett lag som tränar kan dessa användas som övningstrupp.
Utbildningen leds av HFF distriktsinstruktör.
Utbildningar genomförs som centrala utbildningar spridda i Halland. Datum och platser kommer att finnas på HFF hemsida/Anmälningar utbildningar/Domare.

Boka kurs
Kurserna Barndomarutbildning och Ungdomsdomarutbildning finns att anmäla sig till på HFF hemsida. Antal deltagare är max 16 st. Är det fler deltagare anordnas fler kurstillfällen.

Finansiering
SUP Regler finansieras genom RF-stöd (tidigare Idrottslyftet).
När det gäller Barn- och ungdomsdomarutbildningen så finansieras utbildaren genom RF-stöd. Kostnader för materiel bekostas av föreningen med ev. hjälp från SISU. Kursen ska då planeras med föreningens idrottskonsulent.
HFF beställer vid dessa kurser det materiel som behövs och fakturerar föreningen.
Föreningen står också själva för ev. fika, lokal och planhyra.
Distriktsdomarutbildning steg 1 finansieras genom deltagaravgift ställd till respektive deltagare.
(RF har beslutat att vi inte får använda RF-stödet, tidigare Idrottslyft, till domarutbildningsmaterial.)

Deltagarmaterial, planering och redovisning
Utbildaren ansvarar för att material kommer till kursen, tar närvaro (genom fastställd blankett för registrering i FOGIS) och redovisar det till HFF tillsammans med sin ersättningsblankett. Föreningen som anordnar kursen ansvarar för att ordna ev. fika samt att projektor, duk och högtalare, kod till internetuppkoppling och att praktiklokal/plan finns.

För frågor, kontakta:
Jörgen Ahlgren, jorgen@hallandsff.se
Domaransvarig på Hallands Fotbollförbund