Fortbildning distriktsdomare

Information gällande fortbildningarna för distriktsdomare 2021

HFF Domargrupp avvaktar besked från SvFF Domarkommitté gällande nästa års fortbildningar.

Nytt besked har meddelats komma innan jul gällande nya datum för fortbildningen av Distriktsinstruktörer. Först när detta är klart från SvFF kan vi planera in våra fortbildningar på distriktet.

Med största sannolikhet kommer våra fortbildningar att genomföras digitalt.

Mer information kommer så snart den är tillgänglig.

Uppdatering:

Under nästa vecka kommer våra DI lägga upp planeringen inför vårens fortbildningar. Därefter kommer information att komma till de domare som meddelat att de fortsätter döma 2021.